ErrorPage

System.FormatException: String was not recognized as a valid DateTime. at System.DateTimeParse.Parse(String s, DateTimeFormatInfo dtfi, DateTimeStyles styles) at System.Convert.ToDateTime(String value) at WebAPPDemoOBA.Controllers.HomeController.GetTillWhenWeHaveInfo() in C:\Users\angelap\Desktop\Aplikacije\Applikacije\MARPROM\InteraktivniVozniRedi_Produkcija\WebAPPDemoOBA\Controllers\HomeController.cs:line 181 at WebAPPDemoOBA.Controllers.HomeController.Index(String datum, String route, String stop, String all, String lang) in C:\Users\angelap\Desktop\Aplikacije\Applikacije\MARPROM\InteraktivniVozniRedi_Produkcija\WebAPPDemoOBA\Controllers\HomeController.cs:line 76

Imate težave pri dostopanju do vsebine? Pišite nam.